Hukuksal
Zeka'nız ile
ZAMAN KAZANIN

Standart içtihat arama motorlarından çok daha fazlası olan HUKUKSAL ZEKA, yapay zeka destekli arama motoru ve işlevsel araçları ile hukukçulara asistanlık yapar. İçtihat ve mevzuat bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni arama motorunuz ile tanışın.

Arayanlar bulamaz ama bulanlar hep HUKUKSAL ZEKA’sını kullananlardır.

Karar aramaya hazır mısınız?

(Yargıtay, Danıştay, AYM, BAM, BİM, Yerel Mahkeme, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve Kurul kararları) Hepsi bir arada. Yapay zeka ile aradığını kısa sürede bulmanın keyfini yaşa.
ARAMAYA BAŞLAYIN

Hayal edin veya etmeyin. Aklınıza ne geliyorsa onu yazın. Alakalı içtihatları en baş sıralarda göreceksiniz.

www.hukukwork.com

taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte mükerrerlik itirazı ARA
T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E:2013/2496, K:2013/6243

Mükerrerlik iddiası borca itiraz niteliğinde olup, anılan yasal düzenlemeler gereği ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra Müdürlüğü yerine İcra Mahkemesine yapılan itiraz fuzuli olup bir hukuki sonuç doğurmaz...

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E:2013/2496, K:2013/6243

Mükerrerlik iddiası borca itiraz niteliğinde olup, anılan yasal düzenlemeler gereği ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra Müdürlüğü yerine İcra Mahkemesine yapılan itiraz fuzuli olup bir hukuki sonuç doğurmaz...

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E:2013/2496, K:2013/6243

Mükerrerlik iddiası borca itiraz niteliğinde olup, anılan yasal düzenlemeler gereği ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra Müdürlüğü yerine İcra Mahkemesine yapılan itiraz fuzuli olup bir hukuki sonuç doğurmaz...

Filtreler ile hızlanın

Yıllara Göre, Mahkemelere veya Kurumlara Göre, Yerleşik Karar ve Görüş Değişikliğine göre,
Negatif ve Pozitif anahtar sözcüklere göre filtreleyin.

www.hukukwork.com

Detaylı Ara ARA
T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E:2013/2496, K:2013/6243

Mükerrerlik iddiası borca itiraz niteliğinde olup, anılan yasal düzenlemeler gereği ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra Müdürlüğü yerine İcra Mahkemesine yapılan itiraz fuzuli olup bir hukuki sonuç doğurmaz...


T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E:2013/2496, K:2013/6243

Mükerrerlik iddiası borca itiraz niteliğinde olup, anılan yasal düzenlemeler gereği ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra Müdürlüğü yerine İcra Mahkemesine yapılan itiraz fuzuli olup bir hukuki sonuç doğurmaz...


T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E:2013/2496, K:2013/6243

Mükerrerlik iddiası borca itiraz niteliğinde olup, anılan yasal düzenlemeler gereği ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra Müdürlüğü yerine İcra Mahkemesine yapılan itiraz fuzuli olup bir hukuki sonuç doğurmaz...


YILLARA GÖRE

MAHKEME/KURUM

YERLEŞİK KARAR/ GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ

HARİÇ BIRAK

ODAKLA

FİLTRE
Uygulayın

Aynı anda birden çok filtre uygulayın.Araştırma alanınızı daraltarak hedefinize odaklanın.

YILLARA GÖRE

Sadece ilgilendiğiniz yılı seçin ve seçtiğiniz yıla ait kararlara ulaşın.


Ya da aynı anda birden fazla yıl seçerek farklı yıllara ait kararları görüntüleyin.

YERLEŞİK KARAR/
GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ

Araştırma konunuz ile ilgili “yerleşik karar” veya “görüş değişikliğine ilişkin karar” var ise, sayfalarca karar okumakla zaman kaybetmeden, filtre uygulayarak hemen görüntüleyin.

ODAKLA

Araştırma konunuzu belirlediğiniz bir sözcük odağında toplayarak hedefinize hızlıca ulaşın.

MAHKEME/KURUM

Sadece ilgilendiğiniz mahkemeyi seçin ve seçtiğiniz mahkemenin kararlarına ulaşın.


Ya da aynı anda birden fazla mahkeme seçerek çeşitli kararları görüntüleyin.

HARİÇ BIRAK

Araştırma konunuz ile ilgili olmayan anahtar sözcükleri hariç bırakarak hedefinize hızlıca ulaşın.

Detaylı Ara

Esas yıl ve esas numarası ile filtre uygulayın.


Karar yıl ve karar numarası ile filtre uygulayın.

İçtihat Analiz Sistemi ile başarılı olun

(Yerleşik Kararlar, Görüş Değişikliğine İlişkin Kararlar, Direnme talebine ilişkin kararlar, Düzeltilmiş kararlar, Genel Kurul Kararları) sayfalarca okumanıza gerek kalmadan tespit edin.
ÖN BİLGİ
EDİNİN

Özetleri ve etiketleri okuyarak zaman kazanın. Emsal olma gücü yüksek içtihatları fark edin.

Yerleşik Karar

Arama sonucunda çıkan kararlar içinde Yüksek Mahkemelerin yerleşik görüş içeren kararları bu etiket altında gösterilir. Böylece araştırdığınız hususta istikrar kazanan uygulamaya sizi kolayca ulaştırır. Not : Yerleşik karar etiketli kararlar tüm zamanlar için yerleşik karar olduğu anlamına gelmez. Sadece ilgili karar tarihinde yerleşik karar anlamı taşır.

Görüş Değişikliği

Arama sonucundaki kararlar içinde Yüksek Mahkemelerin görüş değişikliği belirtiyor ise bu kararlar ilgili başlık altında gösterilir. Böylece geçerliliği kalmayan eski kararlara bakıp yanlış sonuca gitmenizi önler. Not : Görüş Değişikliği etiketli kararlar tüm zamanlar için güncel bir görüş olduğu anlamına gelmez. Sadece ilgili karar tarihi için geçerli ve güncel karar anlamı taşır.

Direnmeye İlişkin Karar

Arama sonucunda bulunan emsal karar, direnme yoluyla aynı dairenin incelemesinden geçmiş ise her iki karar arasında irtibat kurulur. Böylece emsal olma gücü ortaya çıkar. Bulunan emsal kararın direnme yolundan da geçerek sağlam bir görüş içerdiğini veya kararın direnme ile ortadan kaldırılan geçersiz bir görüş sunduğunu kolayca anlamanızı sağlar.

Düzeltilmiş Karar

Arama sonucunda bulunan Yargıtay Daire Kararı, daha sonra karar düzeltme yoluyla düzeltilmiş ise her iki karar arasında irtibat kurar. Böylece bulunan emsal kararın emsal olma gücü ortaya çıkar. Karar düzeltme yolundan da geçerek sağlam bir görüş içerdiğini veya karar düzeltme ile ortadan kaldırılan geçersiz bir görüş sunduğunu kolayca anlamanızı sağlar.

Genel Kurul Kararı

Arama sonucunda bulunan emsal karar, Hukuk Genel Kuruluna gitmiş ise her iki karar arasında irtibat kurulur. Böylece emsal kararın , emsal olma gücü ortaya çıkar. Bulunan emsal kararın karar HGK incelemesinden geçerek sağlam bir görüş içerdiğini veya karar HGK tarafından ortadan kaldırılan geçersiz bir görüş sunduğunu kolayca anlamanızı sağlar.

www.hukukwork.com

ARA
T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E:2013/2496, K:2013/6243 yerleşik görüş

Mükerrerlik iddiası borca itiraz niteliğinde olup, anılan yasal düzenlemeler gereği ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra Müdürlüğü yerine İcra Mahkemesine yapılan itiraz fuzuli olup bir hukuki sonuç doğurmaz...

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E:2013/2496, K:2013/6243 Görüş Değişikliği

Mükerrerlik iddiası borca itiraz niteliğinde olup, anılan yasal düzenlemeler gereği ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra Müdürlüğü yerine İcra Mahkemesine yapılan itiraz fuzuli olup bir hukuki sonuç doğurmaz...

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E:2013/2496, K:2013/6243 Direnmeye İlişkin Karar

Mükerrerlik iddiası borca itiraz niteliğinde olup, anılan yasal düzenlemeler gereği ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra Müdürlüğü yerine İcra Mahkemesine yapılan itiraz fuzuli olup bir hukuki sonuç doğurmaz...

Mevzuat aramaya hazır mısınız?

(Anayasalar, Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, KHK’lar, Tüzükler, Yönetmelikler) hepsi bir arada. Tek bir arama ile tüm Türk hukuk mevzuatına erişim sağlayın.

www.hukukwork.com

Manevi tazminat ARA
TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK)- 2. Davalar

Madde 25: Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.Davacının, maddi ve manevi tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekaletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır... manevi tazminat istemi, karşı tarafça kabul edi...

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK)- D. Manevi Tazminat

Madde 56: Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (FSEK)- III - Tazminat Davası:

Madde 70: Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmedebilir.Mali hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik hükümler dairesinde tazminat talep edebilir...

MADDE
BULUN

Aynı kavramın içinde geçtiği birden fazla mevzuatı tek bir ekranda gör ve bağlantılı hukuki bilgileri kullan.